Cơ điện lạnh Minh Phúc chuyên thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống HVAC tại Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh và toàn quốc