Cơ điện lạnh Minh Phúc chuyên bảo trì máy điều hòa nhiệt độ tại Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh và toàn quốc