Cơ điện lạnh Minh Phúc chuyên bảo trì hệ thống thông gió tại Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh và toàn quốc