Cơ điện lạnh Minh Phúc chuyên bảo trì điều hoà Công Nghiệp tại Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh và toàn quốc