Công ty TNHH Thương Mại - Cơ điện lạnh Minh Phúc là đơn vị cung cấp, bảo trì, lắp đặt hệ thống HVAC của CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D)

Công ty TNHH Thương Mại – Cơ điện lạnh Minh Phúc là đơn vị cung cấp, bảo trì, lắp đặt hệ thống HVAC của CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D)