Project Description

  • Tên Dự Án: Nhà máy khí nén tự nhiên – CNG của CNG Việt Nam
  • Loại Dự Án: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống điện, cơ khí, đặc biệt là hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí (HVAC)