Công ty TNHH Thương Mại - Cơ điện lạnh Minh Phúc là đơn vị cung cấp, bảo trì, lắp đặt hệ thống HVAC của BIDV Vũng Tàu

Công ty TNHH Thương Mại – Cơ điện lạnh Minh Phúc là đơn vị cung cấp, bảo trì, lắp đặt hệ thống HVAC của BIDV Vũng Tàu